Forward Malmö är ett nätverk och en rörelse utan egna anställda. Vi som just nu är engagerade i det koordinerande teamet kan du nå enligt nedan. 

Malmö stad, stadskontoret

Tom Roodro
E-mail: tom.roodro@malmo.se
Telefon: 0729-694941

Malmö stad, kulturförvaltningen

Sabina Dethorey
E-mail: sabina.dethorey@malmo.se
Telefon: 0766-321558

 

Sensus studieförbund

Priyanka Mellergard John
E-mail: priyanka.mellergard.john@sensus.se
Telefon: 0738-030767

Joel Veborg
E-mail: Joel.veborg@sensus.se
Telefon: 0708-778702

Malmö universitet

Jens Sjölander
E-mail: jens.sjolander@mau.se
Telefon: 0727-153850

Lunds universitet, LUCSUS

Christine Wamsler
E-mail: christine.wamsler@lucsus.lu.se
Telefon: 046-2228080