Om oss

Vad är Forward Malmö?

Forward Malmö är en samverkansarena och rörelse som arbetar för ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart Malmö. Vi bygger kapacitet, kunskap och lärande. Här möts Malmöbor och aktörer från alla samhällssektorer för att ta tag I aktuella frågor och komplexa samhällsutmaningar som berör Malmö.

läs mer
Click me!